Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

miladydewinter
Domyśl się, że ze mną jest źle...
Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow
miladydewinter
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viawisniowysad wisniowysad

June 27 2015

miladydewinter
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.

June 09 2015

7111 5510
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaatranta atranta

June 04 2015

miladydewinter
Niemożliwe to nie fakt. To przekonanie.
— Muhammad Ali
Reposted frominpassing inpassing viaavooid avooid
7601 f35c
Reposted frommyry myry viabartch bartch

June 02 2015

1642 6374 500
miladydewinter

May 30 2015

miladydewinter
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaweselefigara weselefigara

May 29 2015

miladydewinter
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viaserplesniowy serplesniowy

May 28 2015

6577 efe6 500

May 19 2015

miladydewinter
- Powiem Ci, że w ostatnim okresie jakoś tak smutno mi się żyje.
- W ostatnim okresie to znaczy od kiedy?
- Od przedszkola...
Reposted fromscorpix scorpix vialajlalajlalajla lajlalajlalajla

May 16 2015

miladydewinter
Popatrzcie na mnie! - zawołała Panna Migotka. - Jakoś sobie radzę! Bo nic nie myślę, tylko wyczuwam!
— Kometa nad Doliną Muminków
miladydewinter
Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromxalchemic xalchemic viamariet mariet

April 26 2015

miladydewinter
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaweselefigara weselefigara

April 22 2015

miladydewinter
3281 089c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamajkey majkey

April 09 2015

9034 24c4 500

April 04 2015

miladydewinter
Nie można zdezerterować!
— Jan Paweł II
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viakaisza kaisza

April 03 2015

miladydewinter
2281 7d36
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainsomniia insomniia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl